Yükleniyor..
KVK Başvuru Formu

İSTANBUL SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.
KVKK BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvuru Sahibi"), Kanun'un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

Kanun'un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan İSTANBUL SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.  ("İSTANBUL SEYAHAT")'ne bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda "yazılı" olarak İSTANBUL SEYAHAT'e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

www.istanbulseyahat.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile " Altıntepsi Mh. Yahya Kemal Cd. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı No:93 Peron:67-68 Bayrampaşa / İSTANBUL" adresine iletilmesi,
adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz

Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular İSTANBUL SEYAHAT'e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır. 

İSTANBUL SEYAHAT'e iletilmiş olan başvurularınız Kanun'un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin İSTANBUL SEYAHAT'e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. İSTANBUL SEYAHAT'in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun'un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

İSTANBUL SEYAHAT'in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 


A.    Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri
İsim:    
Soy isim:    
T.C. Kimlik No:    
Telefon No:    
E-posta:    
Adres:
    
     
     
 
B.    Başvuru Sahibinin ERA ile Olan İlişkisi
Lütfen İSTANBUL SEYAHAT ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)
     Müşteri
     Çalışan Adayı
     Eski Çalışan
     Eski Stajyer         İş Ortağı
     Üçüncü Taraf Firma Çalışanı
     Diğer:....
İSTANBUL SEYAHAT içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte,
 belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.):
.........................................................................................................................................

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdak kısımları doldurunuz.

Çalıştığınız yıllar:........
Çalıştığınız birim:........
***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz
İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:.......
İş başvurusunun yapılış şekli:....
***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz
Çalıştığınız firmanın unvanı:......
Çalıştığınız pozisyon:....
            
                

C.    Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar
............................................................................................................................................................................................
D.    Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem
          Adresime gönderilmesini istiyorum
             E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
          (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)
                   Elden teslim almak istiyorum
          (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki
           belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

İşbu form, İSTANBUL SEYAHAT ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İSTANBUL SEYAHAT tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İSTANBUL SEYAHAT tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İSTANBUL SEYAHAT söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı soyadı        :
Başvuru tarihi    :
İmza            :
 

Yukarı Çık
1940 Yılından İtibaren Güven Veriyoruz
İstanbul Seyahatin 1940 Yılında Abit Tırış tarafından kurulmasıyla birlikte, ilk olarak Samsun Çarşamba'dan Giresun Alucra'ya düzenlenen otobüs seferleri ile karayolu yolcu taşımacılık sektöründe günümüze kadar sürecek olan uzun soluklu yolculuğuna başlangıcı yapılır.

Firmanın kurucusu Abit Tırış'tan bayrağı teslim alan oğlu Talip Tırış 1975 Yılında İstanbul Anadolu Otogarının kurulması ile birlikte trakya bölgesinde ilk olarak İstanbul-Çorlu hattında çalışmaya başlar. Aynı yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerine seferler düzenleyerek dış hatlara açılır.

3.Kuşak olarak yönetimi devralan Selami Tırış ile birlikte güvenli yolcu taşımacılığı ve hizmet kalitesini ön planda tutarak büyüyen firma, başta Trakya bölgesi olmak üzere Türkiye'nin sahil şeritlerine Akdeniz, Ege ve Karadeniz bölgesinin büyük bir kısmına seferler düzenlemeye başlamıştır.
Devamını Görüntüle
Bize Ulaşın
0850 222 59 59
Büyük İstanbul Otagarı No:67-68-69 Bayrampaşa / İstanbul
Bizi Takip Edin
Kampanyalardan Haberdar Olun İndirim ve promosyonlardan anında haberdar olmak istermisiniz ?